Vilkår og betingelser

Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på CCMerch. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til CCMerch via [email protected], såfremt kunden ønsker det.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt CCMerch accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen.

Bestilling:

Fremstilling af varer inkl. Pris på CCMerch er blot en opfordring til at udnytte et nedslag i pris, og betragtes derfor ikke som et bindende tilbud. Ved bestilling af varer fra CCMerch binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og CCMerch er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Du vil modtage en ordrebekræftelse via e-mail kort tid efter din bestilling. I sjældne tilfælde kan enkelte varer være udsolgt. i såfald vil du blive informeret via e-mail.

Betaling:

Alle kortbetalinger sker via en sikker SSL krypteret server. Du kan betale med følgende betalingskort: Visa, Mastercard. Beløbet trækkes først fra din konto når varen afsendes fra CCMerch. Ved kortbetaling benyttes

Derudover er det muligt at betale via PayPal

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamation:

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt. I tilfælde af en mangel, bedes du angive og forlangende vise, hvori manglen består.

Ved returnering bedes der rettes henvendelse til [email protected] eller livechatten på hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

CCMerch bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. link kontrolleres ikke af CCMerch. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og CCMerch, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til CCMerch egen beskrivelse.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for CCMerch’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. CCMerch afgiver ikke selvstændig garanti.

Fortrydelsesret

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter levering, såfremt det meddeles til CCMerch.dk. Herefter refunderes køber det betalte beløb.

Der kan ved aftale med CCMerch.dk aftales en returlabel, denne vil blive modregnet i refunderingen. Det anbefales at du returnerer varen i en forsvarlig emballage – sammen med fakturaen, hvor du gør det klart at du gør brug af fortrydelsesretten til at få refunderet din bestilling. Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Såfremt du fortryder dit køb, kan du ikke nægte modtagelse af forsendelsen.

Vores returregler gælder alle solgte varer til private.

Såfremt CCMerch modtager de returnerede varer i acceptabel stand, refunderes det modtagne beløb.

Hjemmesiden CCMerch drives af firmaet:

CCMerch  CVR nr: 42232599

TELEFON: 29274706, ADRESSE:  Himmerlandsgade, 22, 2.tv, 9000 Aalborg

Forbehold for ændringer:

CCMerch forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er  gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Links:

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk